HEALTHCARE

Ambulanssjukvård är en utmaning. Vi har sedan tiotalet år fått förtroendet att medverka till goda lösningar, och som det ser ut har vi förvaltat det bra. Vi erhåller en rad produkter vilka ingår i en långsiktig avsiktsförklaring där fokus ligger på patient och vårdare, ergonomi och kostnadseffektivitet i samspel. Val av lösningar är undantagslöst framtagna i samråd med personal. Självfallet innehåller våra produkter dagens krav på hållfasthet och vi tillämpar SS EN 1789.

Produkter

Pollux Car 595
Mottagning för bår. Undvik lyften! En sinnrik låsanordning tryggar transporten för patient och vårdare.


Pollux Car 720 Aortapump
Konsol för Aortapump samt monitorfäste.

Pollux FR Bracket
Pollux FR Bracket. Befästningsutrustning för Heartstart FR 2.

Pollux MM Bracket
Befästningsutrustning för MobiMed. Dessa är fordonsspecifika.

Pollux Car 720
Intensivvårdsvagn i modul. I sin grundutförande betjänar vagnen patient upp till 250 kg. Befästningar för övervakning, Oxylog, 4st sprutpumpar, 2 st gasbehållare. Fördelningsdon för andningsluft och oxygen. Prioriteringsventil mellan intern och extern gasbetjäning.

Pollux Car 720 Ecmo
Konsol för komplett ECMO utrustning.

Pollux LP Bracket
Befästningsutrustning för LP 12.