ACADEMIC

Konsulterande tjänster med bred kompetens i liten förpackning.

  • Konstruktion
  • Produktionsteknik
  • Dokumentation
  • Riskanalys
  • CE Märkning
  • Projektledning

Vi har lång erfarenhet av processindustri, fordonsindustri och livsmedelsindustri som står Er tillförfogande.