TECHNOLOGY

I ett nära samarbete med medicintekniska avdelningar har vi fått ta del av deras erfarenheter och i samråd utvecklat en rad produkter. Vi har valt att benämna dem med vårt eget varunamn Pollux. Valet av namnet faller naturligt då Pollux var den odödlige av tvillingarna Pollux och Castor, dessa som var hjälpare och beskyddare av människor i nöd, speciellt i sjönöd.
Stolt kan vi påstå att MAGO Scandinavia AB genom våra samarbeten hjälper människor.

Produkter

Pollux Z Plus är en vagn som uppfyller högt ställda krav på ergonomi och hygien. Alla modellerna har en gemensam hållfasthetsberäknad ramstomme i anodiserad aluminium. Skivorna är tillverkade i ett homogent hygienklassat material. Till vagnarna finns ett antal tillbehör.

Pollux Z Plus Doppler
Pollux Z Plus Standard
Pollux Z Plus EKG
Pollux Z Plus Våg