Utvecklad vagn inom ambulansteknik

7372

2014-09-05

Vagnen är avsedd att kunna lasta och lossa ur helikopter. Fungerar även för vägambulans. Anpassad att hantera Allfa och AMC 1080 bår.