Om Mago

Historien om MAGO börjar i ett garage i mitten på 70 talet. Vi skulle tillhandahålla hög kompetens med fokus på kreativa tekniska lösningar. Viss tillverkning av prototyper och kvalitativ svetsning var kärnverksamheten. En produkt som faktiskt fortfarande lever är vår FilterBreather som eliminerar driftstopp inom hydrauliska drifter.

Det är den samlade erfarenheten, sedan starten 1982, som jag vilar mitt kunnande på. Förutom professionell utbildning inom en rad ämnen så finner jag ändå att det är det hårda vardagliga arbetet som formar. Vi kan tala om kundrelationer, personal eller marknadsföring, listan kan göras lång men jag väljer att begränsa våra tjänster till det jag tycker är mest intressant – nämligen människa och teknik.

Matz Göthensten