Produkter

Pollux Car 595
Mottagning för bår. Undvik lyften! En sinnrik låsanordning tryggar transporten för patient och vårdare.


Pollux Car 720 Aortapump
Konsol för Aortapump samt monitorfäste.

Pollux FR Bracket
Pollux FR Bracket. Befästningsutrustning för Heartstart FR 2.

Pollux MM Bracket
Befästningsutrustning för MobiMed. Dessa är fordonsspecifika.

Pollux Car 720
Intensivvårdsvagn i modul. I sin grundutförande betjänar vagnen patient upp till 250 kg. Befästningar för övervakning, Oxylog, 4st sprutpumpar, 2 st gasbehållare. Fördelningsdon för andningsluft och oxygen. Prioriteringsventil mellan intern och extern gasbetjäning.

Pollux Car 720 Ecmo
Konsol för komplett ECMO utrustning.

Pollux LP Bracket
Befästningsutrustning för LP 12.