Referenser

Alstor
Vi utvecklade en hytt avsedd för en miniskotare. Hytten försågs med erfordelig teknik för säkerhet och klimat.

Volvo Logistik
En logistiklösning som sparade mer än 80% av returgodshantering samt en ergonomi av högsta klass för monteringspersonalen.