Uppförandekod/Code of Conduct

Uppförandekod / Code of conduct

Mago Scandinavia är idag en av de största aktörerna inom svensk utrustning för patientförflyttning. Sedan 1982 har vi funnits till för människor som hjälper andra människor.

Vår mission är att finnas till för människor som hjälper andra människor när de behöver det som mest.

Vår Code of conduct är en etisk kompass som beskriver hur vi ska uppträda mot varandra, mot våra kunder och samarbetspartners och vår omvärld. Den beskriver också på vilket sätt vi tar ansvar för att utveckla och producera våra produkter på ett hållbart och etiskt sätt.

Mago är ledande i Sverige inom patientförflyttning. Med innovativa produkter, erfarenhetsbaserad kompetens och snabb service säkerställer vi att patienten flyttas i en obruten kedja från akutläge till vårdplats, samtidigt som användaren får bästa möjliga totalergonomi. Vi lägger stor vikt vid att den utrustning vi utvecklar och säljer används och underhålls på rätt sätt för att vara en långsiktig investering med bra totalekonomi.

Vår övertygelse är att kundens och användarnas bästa också är det bästa för vår affär och vårt bolag.

Magos resa började som underleverantör av vagnar och utrustning till medicinsk tekniska avdelningar. Genom samarbete med tekniker, läkare och annan sjukvårdspersonal utvecklade vi ny kunskap i gränssnittet teknik och vård. Detta skapade förutsättningar för de innovativa produkter och smarta lösningar som finns i vårt sortiment idag.

Medarbetare och samarbetspartners delaktighet, kompetens och engagemang är motorn i en ständig utveckling och våra produkter och vårt bolag. Därför är det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig och integrerad del av verksamheten och beskrivs utförligt i vår arbetsmiljöpolicy.

Vårt sökande efter kunskap pågår ständigt och löper som en röd tråd genom vårt arbete. Med hårt vardagsslit, praktiska erfarenheter, kunskapsutveckling och kreativa idéer skapar vi morgondagens innovationer.

Mago bevakar lagstiftning och kundernas krav på våra produkter och vår verksamhet. Våra väl etablerade företagsrutiner säkerställer att vi lever upp till dessa krav. Kvalitetsledning sker enligt etablerad standard.

Vi följer systematiskt våra kunders användning av våra produkter. Produkterna ska vara säkra i sin användning och användarupplevelsen bästa möjliga.

Mago Scandinavia – teknik i människans tjänst.