Bårsystem

Flyttar patienten i en obruten kedja

Vårt effektiva bårsystem gör det enkelt att flytta patienter på ett säkert och ergonomiskt sätt, eftersom det sammanhållna systemet från framför allt finska Pensi innebär att inga överflyttningar behöver göras. Produkten tas med till akutläget där patienten filtas och bältas för förflyttning till fordonet och vidare transport till vårdplatsen. Tryggt och respektfullt för patienten och en bättre arbetsmiljö för personalen som slipper onödiga och tunga lyft. Med vårt bårsystem kan ni transportera patienter på upp till 200 kg. Produkterna har låg vikt och är enkla att rengöra och underhålla för bra totalekonomi.