Ambulans

Patientsäkerhet och ergonomisk arbetsmiljö

Våra bårsystem gör det möjligt att flytta patienter i obruten kedja och bidrar till att rädda liv. Vi har länge utvecklat lösningar inom ambulanssjukvården och en av de största utmaningarna som vi har löst är förflyttning av intensivpatienter. För oss ligger fokus både på patientens säkerhet och vårdpersonalens arbetsmiljö där ergonomi spelar en avgörande roll. Vilka specifika lösningar som passar bäst avgörs i samråd med er. Vi gör det enkelt att göra medvetna val som sparar ryggar och ökar tryggheten för patienterna från olycksplats till akutvård.