Sjukhus

Innovation baserad på erfarenhet

Våra produkter för sjukhus utgår från innovativa och unika lösningar som gör arbetet lättare och mer flexibelt. Vi har ett nära samarbete med medicintekniska avdelningar runt om i landet som delat med sig av sina erfarenheter. Med hjälp av deras synpunkter har vi kunnat utveckla bland annat funktionella och lättanvända terminalbord. Produkterna tål intensiv användning och uppfyller högt ställda krav på ergonomi och hygien. Har du behov av snabb och effektiv service finns vi tillgängliga även efter köp.