Barnsäkerhet

Anpassade system för barn

Transporter av barn är något helt annat än att transportera vuxna och kräver särskild utrustning. Ju mindre barnet är, desto större anpassningar och mer kunskap behövs. När det gäller transporter av kuvöser är behovet av anpassade lösningar extra stort, eftersom vibrationer och accelerationer annars riskerar att skada barnets hjärna. Vi har sedan många år ett samarbete med ett av Europas ledande företag inom barnsäkerhet, brittiska Paraid, och har bland annat valt att använda deras ACR-system (Ambulance Child Restraint) i våra system.