Våra bårsystem gör det möjligt att flytta patienter i obruten kedja och bidrar till att rädda liv. Vi har länge utvecklat lösningar inom ambulanssjukvården och en av de största utmaningarna som vi har löst är förflyttning av intensivpatienter. För oss ligger fokus både på patientens säkerhet och vårdpersonalens arbetsmiljö där ergonomi spelar en avgörande roll. Vilka specifika lösningar som passar bäst avgörs i samråd med er. Vi gör det enkelt att göra medvetna val som sparar ryggar och ökar tryggheten för patienterna från olycksplats till akutvård.

Våra bårsystem tillsammans med utvalda tillbehör gör det möjligt att flytta patienterna på ett säkert sätt nedför trappor, i och ur hissar och genom trånga utrymmen. De är perfekta för sjuktransporter, eftersom en enda person i de flesta fall kan utföra hela förflyttningen utan tunga lyft och felaktiga arbetsställningar. Den lätta båren har hög lastningskapacitet, höjden kan lätt justeras och funktionerna är patenterade.

Våra produkter för sjukhus utgår från innovativa och unika lösningar som gör arbetet lättare och mer flexibelt. Vi har ett nära samarbete med medicintekniska avdelningar runt om i landet som delat med sig av sina erfarenheter. Med hjälp av deras synpunkter har vi kunnat utveckla bland annat funktionella och lättanvända terminalbord. Produkterna tål intensiv användning och uppfyller högt ställda krav på ergonomi och hygien. Har du behov av snabb och effektiv service finns vi tillgängliga även efter köp.